Serup Borgerforening

Serup Borgerforening

Bestyrelsen:

Formand:

Bernd Grewy

4079 5752


Næstformand:

Poul Hyllested


Kasserer:

Jørgen Bidstrup


Referent:

Cebrina Djurslev


Menigt medlem:

Johnny Poulsen

Suppleanter:

Karina Birch


Tina Englyst

3023 1613Revisorer:

Jens Ove Hansen

Jens Kr. SørensenLokalrådsrep.:

Christina Hyllested

Mail: serupborgerforening@gmail.com

Facebook-gruppe: Serup-siden


Medlemsskab: Du kan blive medlem af foreningen ved at købe medlemskort ved ét af vores arrangementer eller ved at indbetale 75,- til vores konto (HUSK at oplyse vejnavn og nr.). Medlemsskabet gælder for hele husstanden og for hele det indeværende år.


Som medlem støtter du foreningens arrangementer og projekter, samt hele husstanden får adgang til gratis morgenbord ved årets Sommerfest


Reg.: 9266 Konto nr.: 8150080817 (Nordea)


Vedtægter for Serup Borgerforening (pdf)

Opdateret: d. 2. februar 2019

Arrangementer:

 

 

Fastelavn

Lørdag d. 2. marts kl. 10.00 i Serup Forsamlingshus

Tøndeslagning, kåring af Konger og Dronninger,

samt bedste udklædte

Saft og slikposer til alle børn

Fastelavnsboller kan købes for 10,- Vi gi´r kaffen

 

 

Dilettant: Kærlighed og Buler i Bilen

Forpremiere: Torsdag d. 28. marts

Galla premiere: Lørdag d. 30. marts

 

 

Affaldsindsamling

Mere info senere

 

 

Skt. Hans

Søndag d. 23. juni 2019 på Sportspladsen

Mere info senere

 

 

Sommerfest

Mere info senere