Serup Borgerforening

Serup Borgerforening

Bestyrelsen:

Formand:

Karina Birch

6127 7299


Næstformand:

Cebrina Djurslev


Kasserer:

Tenna Daugbjerg


Referent:

Emilie Miles


Menigt medlem:

René Storgård

Suppleanter:

Jens Skov Knudsen


Tina Englyst

3023 1613Revisorer:

Jens Ove Hansen

Jens Kr. SørensenLokalrådsrep.:

Christina Hyllested

Mail: serupborgerforening@gmail.com

Facebook-gruppe: Serup-siden


Medlemsskab: Du kan blive medlem af foreningen ved at købe medlemskort ved ét af vores arrangementer eller ved at indbetale 75,- til vores konto (HUSK at oplyse vejnavn og nr.). Medlemsskabet gælder for hele husstanden og for hele det indeværende år.


Reg.: 9266 Konto nr.: 8150080817 (Nordea)

Vedtægter for Serup Borgerforening (pdf)

Serup Borgerforening

arrangerer:


Fastelavnsfest

Skt. Hans Fest 

Skt. Hans Fest


 

 

Madpakkehuset er til fri afbenyttelse for alle.

Ønsker du at benytte det til f.eks. en fødselsdag, skal du sende en mail til serupborgerforening@gmail.com, så lægger vi det i kalenderen og andre kan se, at det benyttes. Ønsker du at gøre brug af lys, vand og toilet, kan du leje nøgler af Borgerforeningen (100 kr.)


Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at booke selve Madpakkehuset, da det er offentligt tilgængeligt. Det vil sige, at selvom man afholder et arrangement i Madpakkehuset, er det stadig tilladt for andre at gøre brug af legeplads og Madpakkehus.