Serup Borgerforening

Serup Borgerforening

Bestyrelsen:

Formand:

Karina Birch

6127 7299


Næstformand:

Cebrina Djurslev


Kasserer:

Tenna Daugbjerg


Referent:

Emilie Miles


Menigt medlem:

René Storgård

Suppleanter:

Bernd Grewy

4079 5752


Tina Englyst

3023 1613Revisorer:

Jens Ove Hansen

Jens Kr. SørensenLokalrådsrep.:

Christina Hyllested

Mail: serupborgerforening@gmail.com

Facebook-gruppe: Serup-siden


Medlemsskab: Du kan blive medlem af foreningen ved at købe medlemskort ved ét af vores arrangementer eller ved at indbetale 75,- til vores konto (HUSK at oplyse vejnavn og nr.). Medlemsskabet gælder for hele husstanden og for hele det indeværende år.


Reg.: 9266 Konto nr.: 8150080817 (Nordea)

Vedtægter for Serup Borgerforening (pdf)

Serup Borgerforening

arrangerer:

 Skt. Hans Aften

Onsdag d. 23. juniSommerfest

Uge 34
Hold øje med opslag på Facebook i gruppen:

Serup-siden

 

 

Her kan du se, hvornår Madpakkehuset er booket: