Serup Borgerforening

Serup Borgerforening

Bestyrelsen:

Formand:

Karina Birch

6127 7299


Næstformand:

Cebrina Djurslev


Kasserer:

Tenna Daugbjerg


Referent:

Emilie Miles


Menigt medlem:

René Storgård

Suppleanter:

Bernd Grewy

4079 5752


Tina Englyst

3023 1613Revisorer:

Jens Ove Hansen

Jens Kr. SørensenLokalrådsrep.:

Christina Hyllested

Mail: serupborgerforening@gmail.com

Facebook-gruppe: Serup-siden


Medlemsskab: Du kan blive medlem af foreningen ved at købe medlemskort ved ét af vores arrangementer eller ved at indbetale 75,- til vores konto (HUSK at oplyse vejnavn og nr.). Medlemsskabet gælder for hele husstanden og for hele det indeværende år.


Som medlem støtter du foreningens arrangementer og projekter, samt hele husstanden får adgang til gratis morgenbord ved årets Sommerfest


Reg.: 9266 Konto nr.: 8150080817 (Nordea)


Vedtægter for Serup Borgerforening (pdf)

Serup Borgerforening

arrangerer:

 


Generalforsamling - udsat på ubestemt tid


Fastelavnsfest - aflyst


Affaldsindsamling

Søndag d. 18. april


Indvielse af Madpakkehuset

Lørdag d. 15. maj


Skt. Hans Aften

Onsdag d. 23. juni


Sommerfest

Uge 34


Hold øje med opslag på Facebook i gruppen:

Serup-siden