Serup Forsamlingshus

Serup Forsamlingshus

Forsamlingshusets bestyrelse:

Formand:

Michal Jokumsen

6186 8873


Næstformand:

René Storgård


Kasserer:

Peter Henningsen


Referent:

Tina Englyst


Menigt medlem:

Helle Suaning


Suppleanter:

Danni Haunstrup

Jens Dam

Støtteforeningens bestyrelse:

Formand:

Erik Vestergård


Kasserer:

Lene Klejstrup


Referent:

Bernd GrewyForsamlingshusets bestyrelse varetager vedligehold og drift af forsamlingshuset, samt den tilhørende lejlighed.


Støtteforeningen arrangerer spiseaftener, julearrangementer, mm., hvor overskuddet går til drift og vedligeholdelse af forsamlingshuset.


Vedtægter:

Serup Forsamlingshus (pdf)

Støtteforeningen for Serup Forsamlingshus (pdf)

Mail: serupforsamlingshus@gmail.comRenovering af taget på Serup ForsamlingshusKære alle

 

Endelig blev der mulighed for, at vi kunne få trukket en vinder
blandt alle bidragsyderne ved indsamlingen.


Og vinderne blev:


Michaelsen - Holmgårdevej 16

Hele husstanden kan deltage gratis til Fællesspise/Take Away
indtil 18. juni 2022


 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Serup Forsamlingshus


Indsamlet beløb ialt:     34.870,-

Bidragsydere:

Ørevadbrovej 56

Ørevadbrovej 37

Ørevadbrovej 68

Serupvej 4F

Holmgårdevej 6

Serupvej 19

Høgdalvej 42

Serup Tinghøjvej 1

Serup Tinghøjvej 5

Serupvej 22

Holmgårdevej 7

Serupvej 16

Serupvej 17

Ørevadbrovej 22

Serupvej 4E

Serup Skovvej 7

Holmgårdevej 11

Serupvej 4G

Ørevadbrovej 66

Ny Kastetvej 30

Serupvej 20

Serup Tinghøjvej 49

Ørevadbrovej 57

Høgdalvej 34

Serup Tinghøjvej 16

Serup Pensionistforening

Serupvej 4H 

Ørevadbrovej 38

Ørevadbrovej 62

Serup Tinghøjvej 2

Ørevadbrovej 42

Serupvej 25

Viborgvej 124

Resdal Bakke 32

Serup Tinghøjvej 9

Serupvej 4F

Serupvej 14

Serupvej 4C

Ørevadbrovej 48

Holmgårdevej 10

Ørevadbrovej 52

Holmgårdevej 18

Serupvej 18

Serup Tinghøjvej 12

Serupvej 24A

Viborgvej 129

Holmgårdevej 12

Serup Tinghøjvej 14

Serup Tinghøjvej 45

Ørevadbrovej 36

Ørevadbrovej 44

Serupvej 21

Serup Tinghøjvej 16b

Holmgårdevej 16

Serup Tinghøjvej 7